Reglement

Reglement voor vogelverkopers op de Vogelmarkt Boskoop.
Wij zijn gebonden aan wet- en regelgeving om onze vogelmarkt te kunnen blijven organiseren. Wij zijn daarom verantwoordelijk voor de naleving van nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wij verwachten dat u meewerkt aan het welzijn van onze vogels.

 • Het verkopen van vogels is op eigen risico en niet strijdig met de geldende wettelijke richtlijnen/regelgeving.
 • Handel is alleen toegestaan binnen in de hal. Dus buitenhandel is streng verboden.
 • Uw vogels tijdens de verkoop huisvesten in universeelkooien of kleine kistkooien (= grote parkietenkooi), verkoop uit transportkooien of lopers, wordt tegengegaan. Vogels mogen in transportkooien of lopers naar de vogelmarkt vervoerd worden. Kooien waarin een eventuele handelsvoorraad aanwezig is dienen onder tafelhoogte geplaatst te worden.
 • In een universeelkooi zitten niet meer dan twee vogels. In een kleine kistkooi (= grote parkietenkooi) zitten niet meer dan vier vogels. Een loper met handelsvoorraad mag niet lager zijn dan de totale hoogte van de vogelsoort die er in ondergebracht wordt.
 • De vogels huisvesten in schone kooien en met bodembedekking.
 • Tijdens de vogelmarkt zijn uw vogels voorzien van water en voer.
 • Zieke of gebrekkige vogels moeten uit de zaal worden verwijderd.
 • Het verhandelen van verboden vogels is streng verboden.
 • Vervoeren en verhandelen van kwartels is verboden. Inheemse duiven, postduiven en sierduiven zijn ook niet toegestaan.
 • Het handelen in andere zaken dan vogels is niet toegestaan mits u een speciale afspraak hebt met het marktbestuur.
 • In bijzondere gevallen raadpleegt u het bestuur van de vogelmarkt.

Bestuur vogelmarkt Boskoop – januari 2023